1. malayalam
  Word & Definition അകം(1) അന്തരംഗം, മനസ്സ്‌
  Native അകം1 അന്തരംഗം മനസ്സ്‌
  Transliterated akam1 antharamgam manass‌
  IPA əkəm1 ən̪t̪əɾəmgəm mən̪əss
  ISO akaṁ antaraṁgaṁ manass
  kannada
  Word & Definition അഗ - ഒളഗഡെ, അംതരംഗ, മനസ്സ്‌
  Native ಅಗ -ಒಳಗಡೆ ಅಂತರಂಗ ಮನಸ್ಸ್
  Transliterated aga -oLagaDe aamtharamga manass
  IPA əgə -oɭəgəɖeː əmt̪əɾəmgə mən̪əss
  ISO aga -oḷagaḍe aṁtaraṁga manass
  tamil
  Word & Definition അകം - ഉള്ളം മനം, മനസു
  Native அகம் -உள்ளம் மநம் மநஸு
  Transliterated akam ullam manam manasu
  IPA əkəm -uɭɭəm mən̪əm mən̪əsu
  ISO akaṁ -uḷḷaṁ manaṁ manasu
  telugu
  Word & Definition ലോനു - ലോപലിഭാഗം, മനസ്സു
  Native లేాను -లేాపలిభాగం మనస్సు
  Transliterated leaanu leaapalibhaagam manassu
  IPA lɛaːn̪u -lɛaːpəlibʱaːgəm mən̪əssu
  ISO lānu -lāpalibhāgaṁ manassu

Comments and suggestions