1. malayalam
  Word & Definition അംബഷ്‌ടന്‍ - ക്ഷുരകന്‍, അമ്പട്ടന്‍
  Native അംബഷ്‌ടന്‍ -ക്ഷുരകന്‍ അമ്പട്ടന്‍
  Transliterated aambash‌atan‍ -kshurakan‍ ampattan‍
  IPA əmbəʂʈən̪ -kʂuɾəkən̪ əmpəʈʈən̪
  ISO aṁbaṣṭan -kṣurakan ampaṭṭan
  kannada
  Word & Definition അംബഷ്‌ട - ക്ഷൗരിക
  Native ಅಂಬಷ್ಟ -ಕ್ಷ೗ರಿಕ
  Transliterated aambashhTa -kshh೗arika
  IPA əmbəʂʈə -kʂəɾikə
  ISO aṁbaṣṭa -kṣarika
  tamil
  Word & Definition അമ്പട്ടന്‍
  Native அம்பட்டந்
  Transliterated ampattan
  IPA əmpəʈʈən̪
  ISO ampaṭṭan
  telugu
  Word & Definition അബഷ്‌ടുഡു - ക്ഷുരകുഡു
  Native అబష్టుడు -క్షురకుడు
  Transliterated abashtudu kshurakudu
  IPA əbəʂʈuɖu -kʂuɾəkuɖu
  ISO abaṣṭuḍu -kṣurakuḍu

Comments and suggestions