1. malayalam
  Word & Definition അംബരം (2) വസ്‌ത്രം, തുണി
  Native അംബരം (2)വസ്‌ത്രം തുണി
  Transliterated aambaram (2)vas‌athram thuni
  IPA əmbəɾəm (2)ʋəst̪ɾəm t̪uɳi
  ISO aṁbaraṁ (2)vastraṁ tuṇi
  kannada
  Word & Definition അംബര - ബട്ടെ
  Native ಅಂಬರ -ಬಟ್ಟೆ
  Transliterated aambara -baTTe
  IPA əmbəɾə -bəʈʈeː
  ISO aṁbara -baṭṭe
  tamil
  Word & Definition അമ്പരം - ആടൈ, ശീലൈ
  Native அம்பரம் -ஆடை ஶீலை
  Transliterated amparam aatai seelai
  IPA əmpəɾəm -aːʈɔ ɕiːlɔ
  ISO amparaṁ -āṭai śīlai
  telugu
  Word & Definition അബരം - വസ്‌ത്രം, ബട്ട
  Native అబరం -వస్త్రం బట్ట
  Transliterated abaram vasthram batta
  IPA əbəɾəm -ʋəst̪ɾəm bəʈʈə
  ISO abaraṁ -vastraṁ baṭṭa

Comments and suggestions