1. malayalam
  Word & Definition അംബരം (1) ആകാശം
  Native അംബരം (1)ആകാശം
  Transliterated aambaram (1)aakaasam
  IPA əmbəɾəm (1)aːkaːɕəm
  ISO aṁbaraṁ (1)ākāśaṁ
  kannada
  Word & Definition അംബര - ആകാശ
  Native ಅಂಬರ -ಆಕಾಶ
  Transliterated aambara -aakaasha
  IPA əmbəɾə -aːkaːɕə
  ISO aṁbara -ākāśa
  tamil
  Word & Definition അമ്പരം - ആകായം, വാനം
  Native அம்பரம் -ஆகாயம் வாநம்
  Transliterated amparam aakaayam vaanam
  IPA əmpəɾəm -aːkaːjəm ʋaːn̪əm
  ISO amparaṁ -ākāyaṁ vānaṁ
  telugu
  Word & Definition അംബരം - ആകാശം
  Native అంబరం -ఆకాశం
  Transliterated aambaram aakaasam
  IPA əmbəɾəm -aːkaːɕəm
  ISO aṁbaraṁ -ākāśaṁ

Comments and suggestions