1. malayalam
  Word & Definition അംഗീകാരം - സമ്മതം, സ്വീകാരം
  Native അംഗീകാരം -സമ്മതം സ്വീകാരം
  Transliterated aamgeekaaram -sammatham sveekaaram
  IPA əmgiːkaːɾəm -səmmət̪əm sʋiːkaːɾəm
  ISO aṁgīkāraṁ -sammataṁ svīkāraṁ
  kannada
  Word & Definition അംഗീകാര - ഒപ്പികെ(ഗെ), മംജൂരു
  Native ಅಂಗೀಕಾರ -ಒಪ್ಪಿಕೆಗೆ ಮಂಜೂರು
  Transliterated aamgikaara -oppikege mamjuru
  IPA əmgiːkaːɾə -oppikeːgeː məmʤuːɾu
  ISO aṁgīkāra -oppikege maṁjūru
  tamil
  Word & Definition അങ്കീകാരം - ഒപ്പുതല്‍
  Native அங்கீகாரம் -ஒப்புதல்
  Transliterated angkeekaaram opputhal
  IPA əŋkiːkaːɾəm -opput̪əl
  ISO aṅkīkāraṁ -opputal
  telugu
  Word & Definition അംഗീകാരം - സമ്മതി, ഈയകോലു, ഒപ്പുദല, മംജൂരു, ഗുര്‍തിംപു
  Native అంగీకారం -సమ్మతి ఈయకేాలు ఒప్పుదల మంజూరు గుర్తింపు
  Transliterated aamgeekaaram sammathi eeyakeaalu oppudala mamjooru gurthimpu
  IPA əmgiːkaːɾəm -səmmət̪i iːjəkɛaːlu oppud̪ələ məmʤuːɾu guɾt̪impu
  ISO aṁgīkāraṁ -sammati īyakālu oppudala maṁjūru gurtiṁpu

Comments and suggestions